Pozdravljam razvoj evropske avtorske zakonodaje. Zato bom doseženi kompromis o avtorskih pravicah na digitalnem trgu podprl. Reforma avtorskega prava v digitalnem okolju je nujna. Sedanja pravila so neprilagojena izzivom sodobnega sveta in ne nudijo zadostne pravne podlage za bolj pošten odnos do avtorjev.

Odločanje o tej direktivi pomeni tudi odločanje o tem, kaj je prav in kaj pravično. Potrebno je razlikovati med svobodo in krajo, potrebno se je zavedati, da razpolaganje z avtorskimi vsebinami pomeni tudi odgovornost zanje. V Evropi potrebujemo poslovni model, ki ne bo več toleriral parazitskega kovanja dobičkov velikih na plečih malih, model, ki bo ščitil lastnino in bo avtorjem omogočal materialno priznanje za njihov trud. Tokratno glasovanje je zato tudi glasovanje o evropskem pogledu na vrednote, o evropskem razumevanju človekove ustvarjalnosti.

Prepričali so me argumenti slovenskih in drugih avtorjev z različnih področij in ne Googlovi milijoni. Spoštovanje pravic avtorjev ne ogroža svobode interneta, ne svobode uporabnikov, omejuje pa samovoljno razpolaganje velikih platform z nezaščiteno avtorsko vsebino. Čas je že bil, da damo avtorjem moralno in materialno priznanje, ki jim gre. Tudi v digitalnem svetu.