IMG_0683Danes je Evropska ljudska stranka v Evropskem parlamentu predstavila strateški načrt za boj proti raku. Pomembno je, da okrepimo boj zoper bolezen, ki se dotakne že skoraj vsake družine.Rak ni le zadeva bolnikov in zdravnikov, ampak je politični in družbeni problem, ki vpliva na prihodnost Evrope.

Vsak tretji evropski državljan lahko pričakuje, da bo zbolel za rakom. Zato naša odločenost v boju zoper raka raka pomeni tudi izpolnitev naše zaveze, da smo blizu ljudem. Ne le v besedah, tudi z dejanji. ELS ima za cilj podvojiti sredstva za raziskave raka, pri čemer ne smejo biti druge zdravstvene prioritete v ničemer ogrožene.

Pri tem ne trkamo na zaprta vrata. Iz časa slovenskega predsedovanja Svetu EU imamo sklepe za zmanjšanje bremena raka, leta 2009 je Komisija pričela z akcijskimi programi za boj proti raku. Vemo dovolj, da bi lahko storili še več.

Še bolj je potrebno vključiti sodelovanje držav članic, tudi v nacionalnih parlamentih bi lahko po zgledu Evropskega parlamenta organizirali nadstrankarske skupine za boj proti raku, za njihov uspeh je bistveno sodelovanje s civilno družbo.

Preventiva mora v prihodnosti igrati večjo vlogo. Zaenkrat je bolj politični slogan, ne pa tudi že dovolj jasno razdelana strategija. Preventiva mora postati ekonomska kategorija.

Ko gre za redke oblike raka ali za pojavnost raka pri otrocih, je sodelovanje Evrope ključnega pomena. Dodana vrednost Evropske zveze je nujna, mogoča in ljudje jo upravičeno pričakujejo.