Glifosat – vemo dovolj, da lahko ukrepamo

“Pri resoluciji o glifosatu ne gre samo za kmetijski interes, gre za varovanje zdravja širše populacije. V zadnjem času so se okrepili argumenti kmetijskega sektorja za nujnost njegove uporabe, a to moramo obravnavati celovito, tudi iz zdravstvenega in okoljskega vidika. Zato sem glasoval proti podaljšanju”, je ob sprejemu resolucije glede podaljšanja odobritve glifosata povedal evropski poslanec Lojze Peterle, so-predsedujoči delovni skupini za zdravje v odboru za okolje, javno zdravje in varnost hrane. […]

Makedonija in Črna gora: Notranja stabilnost in kakovost demokracije ostajata ključni izziv

“Politični razvoj Makedonije v zadnjem letu je še dodatno pokazal, da evropska perspektiva države ni odvisna samo od njene reformne volje in evropskih partnerjev, ampak tudi od njene notranje stabilnosti in kakovosti demokracije. To velja tudi za Črno goro,” je na plenarnem zasedanju v Strasbourgu evropski napredek Makedonije in Črne gore ocenil Lojze Peterle, evropski poslanec in šef delegacije skupnega parlamentarnega odbora EU-Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije. […]

Peterle: Tobačni sporazum ni rešitev za preprečevanje nedovoljene trgovine in tihotapljenja

Evropski parlament je pozval Komisijo proti obnovitvi tobačnega sporazuma.  S 414 glasovi za (ter 214 proti) je danes Evropski parlament izglasoval resolucijo, ki Evropsko komisijo poziva, naj ne obnovi oz. podaljša sporazuma ali se pogaja z družbo Philip Morris International (PMI), enim največjih proizvajalcev tobačnih izdelkov na svetu. Evropski poslanec Lojze Peterle (ELS/NSi), ki je glasoval za resolucijo, sprejem pozdravlja: “Potrebno se je lotiti stran poti v zvezi s tobakom na drug in učinkovit način ter v duhu tobačne direktive.” […]

Obnovitev tobačnega sporazuma ne bi bila v duhu evropske tobačne direktive

Na plenarnem zasedanju v Bruslju je evropski poslanec Lojze Peterle (ELS/NSi) od podpredsednice Evropske komisije Kristaline Georgieve zahteval pojasnila glede upravičenosti obnovitve tobačnega sporazuma s Philip Morris International (PMI), enim vodilnih proizvajalcev tobačnih izdelkov na svetu. “Gre za vprašanje etičnosti, javnega zdravja in tudi javnih financ” ugotavlja Peterle. […]

Peterle o koncu roaminga: Ta pocenitev pomeni pozornost do državljanov – zato tudi več Evrope

Evropski poslanci so na plenarnem zasedanju v Strasbourgu s prepričljivo večino (665 poslank in poslancev) zavrnili amandmaje k telekomunikacijskemu zakonodajnemu svežnju, ki sta ga izpogajala Evropski parlament in Svet. Leta 2017 bo tako končno konec stroškov mobilnega gostovanja, za kar si je s svojim delom leta prizadeval evropski poslanec Lojze Peterle (ELS/NSI). […]

Merjenje izpustov mora temeljiti na dejanski uporabi

Danes je bila v EP sprejeta resolucija glede škandala s prirejanjem izpušnih plinov v dizelskih motorjih. Že pred izbruhom škandala je bilo iz EP več zahtev, da bi morali preskusi avtomobilov za merjenje izpustov potekati v realnih pogojih. Uradni podatki o porabi in izpustih so namreč precej nižji od dejansko dosegljivih pri običajni uporabi vozil. Škandal ogroža verodostojnost celotne evropske avtomobilske industrije, zato EP z resolucijo poziva Komisijo, naj čim prej predpiše testiranje za merjenje izpustov med dejansko vožnjo. […]

Občutno nižje cene gostovanja za klice, sms sporočila in prenos podatkov znotraj EZ

Prvi julij je prinesel pocenitev storitev ponudnikov mobilnih komunikacij, ki so morali znižati cene gostovanja za klice, sms sporočila in podatkovno gostovanje znotraj EZ. […]

Evropa se mora zaščititi pred damping cenami

„Evropska vrata so naširoko odprta vsem trgovinskim partnericam, a morali bomo postaviti dvižni most proti damping cenam, ki ga je mogoče dvigniti v sili,“ je v odzivu na predlog za revizijo instrumentov trgovinske zaščite dejal predstavnik skupine EPP za mednarodno trgovino Daniel Caspary. „EZ mora imeti dovolj vzvodov pred uvozom po dampinskih cenah, ne da [...]

Skupni bančni nadzor je potrjen – zdaj je pomembna hitra implementacija

Evropski parlament in države članice so dosegli dogovor o nadzoru bančnega poslovanja. Zakonodajni sveženj je sestavljen iz uredbe, ki postavlja Evropsko centralno banko v središče enotnega nadzornega mehanizma (SSM) in uredbe, ki usklajuje delovanje Evropskega bančnega organa (EBA) z novo nadzorno strukturo. Poročevalka za bančni nadzor Marianne Thyssen meni, da je zakonodaja pomemben korak na [...]

Do enakopravnosti je še daleč

8. marec, mednarodni dan žensk, je vsako leto dobra priložnost za preučitev njihovega položaja - Zaključek pa je vsakič enak: do resnične enakosti med spoloma je še daleč. Po svetu so ženske še vedno žrtve nasilja in diskriminacije, prostor za izboljšave je še tudi v Evropi. Velika težava je na področju zaposlovanja, kjer pri moških [...]