Delegacija osamosvojitvene vlade, ki jo je vodil njen predsednik Lojze Peterle, se je papežu Frančišku v Rimu zahvalila za mednarodno priznanje Slovenije s strani Svetega sedeža in za vso podporo, ki jo je Sveti sedež pred 25 leti izkazkazal Sloveniji na poti v samostojno državnost.
Sveti sedež ni samo priznal Slovenije dva dni pred Evropsko zvezo (takrat Evropsko skupnostjo), ampak je v mednarodnih organizacijah dosledno podpiral pravico slovenskega naroda do samoodločbe in demokracije ter ostro nasprotoval agresiji JLA proti Sloveniji po razglasitvi samostojnosti.

Obiska pri papežu Frančišku so se udeležili takratni predsednik vlade Lojze Peterle, podpredsednik dr. Andro Ocvirk, ministrica Jožica Puhar ter ministri dr. Janez Dular, Franc Godeša, dr. Jože Osterc, Ingo Paš in Dušan Šešok. Delegacijo je spremljal Tomaž Kunstelj, veleposlanik Republike Slovenije pri Svetem sedežu. Lojze Peterle je ob tej priliki svetemu očetu izročil unikaten svečnik.

IMG_0292

IMG_0294

IMG_0295

IMG_0296

IMG_0297

IMG_0293