zenska_zenska_normal8. marec, mednarodni dan žensk, je vsako leto dobra priložnost za preučitev njihovega položaja – Zaključek pa je vsakič enak: do resnične enakosti med spoloma je še daleč. Po svetu so ženske še vedno žrtve nasilja in diskriminacije, prostor za izboljšave je še tudi v Evropi.

Velika težava je na področju zaposlovanja, kjer pri moških štejejo delovne izkušnje, izobrazba in razpoložljivost, pri ženskah pa ali ima otroke ali ne, razpoložljivost in videz. In ne, ne gre za stereotipno prepričanje o delodajalcih, ampak za njihove dejanske odgovore v raziskavi Eurobarometra.

Stanje je še nekoliko poslabšala kriza, že pred katero so bile ženske na slabšem, ko govorimo brezposelnosti, delu za polovični čas, negotovosti zaposlitve in višini plače.

Prav tako so ženke bolj prizadeli varčevalni ukrepi vlad, saj so v večji meri zaposlene v javnem sektorju, krčenja pa se nanašajo tudi na nadomestila v času nosečnosti, dodatke za družino in olajšave pri plačilih, ki se nanašajo na otroke.

Slabša se tudi situacija v populaciji mladih žensk, kjer se je brezposelnost iz 18.8 odstotka v letu 2009, povzpela na 20.8 v letu 2011.

Evropski poslanci zato pozivajo k nadaljevanju ukrepov za večjo enakopravnost spolov, pri tem pa izpostavljajo, da je 17 odstotkov velik razkorak med plačami moških in žensk za isto delo, kar pomeni 59 delovnih dni, za Evropo 21. stoletja absolutni škandal.