Danes je bilo sprejetih veliko odločitev, ki se nanašajo na zdravje in škodljive snovi v EU. Ko pride do področja varne hrane za naše državljane in zaščite opraševalcev, ki koristijo našim kmetom, stojim trdno na stališču, da je potrebno storiti vse, kar je v naši moči, da to uresničimo. Zato sem danes podprl vse ugovore proti rabi pesticidov in v zaščito čebel.

Glasovali smo o ugovoru glede najvišjih dovoljenih vrednosti škodljivih snovi, še posebej klotianidina. Medtem ko je uporaba tega neonikotinoida v EU prepovedana, smo glasovali o ugovoru glede povišanja dovoljenih vrednosti te snovi v hrani, ki prihaja iz tujine (iz tretjih držav). Podprl sem ugovor z namenom ohranjanja doslednosti tako pri izdelkih, ki jih proizvajamo v EU kot tudi pri tistih, ki jih uvažamo, da se zagotovi doslednost in zaščiti zdravje državljanov EU.

Nadalje smo glasovali o podaljšanju dovoljenja za uporabo insekticida tiakloprida za eno leto. Ta neonikotinoid ima škodljive učinke za čebele in je v nekaterih državah članicah EU že prepovedan. Kdo bo zaščitil te majcene delavke, če ne EU? Poleg tega sem podprl tudi ugovor glede podaljšanja dovoljenja za tiakloprid. Ta neonikotinoid ima škodljive učinke za čebele, prepoved njegove uporabe, takoj ko je to mogoče, je samo en korak proti zaščiti čebel, na katere se tako zanašamo v našem kmetijstvu ter pri ohranjanju biotske raznovrstnosti v našem okolju.

Pri našem odločanju ta teden smo obravnavali tudi dovoljenje za izdelke, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo. Odločitev, da se dovoli gensko spremenjene izdelke na evropskem trgu ni v skladu z zagotavljanjem visoke stopnje zaščite zdravja in življenja ljudi, dobrobiti in zdravja živali ter interesov okolja in potrošnikov.