peterle_cover-epp

 

Evropski poslanec Lojze Peterle (ELS/NSi) vabi k sodelovanju na natečaju, ki bo 4 izbranim kandidatom prinesel 1-mesečno plačano stažiranje v pisarni evropskega poslanca v Evropskem parlamentu.

Izbrani kandidati bodo nabirali neprecenljive delovne izkušnje, spremljali delovni proces Evropskega parlamenta in delo evropskega poslanca, ki v EP deluje predvsem na področjih okolja, zdravja in zdrave prehrane ter zunanjih zadev.

POGOJI ZA PRIJAVO

– starost od 21 do 30 let

– zanimanje za Evropsko zvezo in njeno delovanje

– želja po nabiranju novih izkušenj

– kreativnost, komunikacijske spretnosti

– znanje angleškega, nemškega ali francoskega jezika

PRIJAVA Z ESEJEM IN ŽIVLJENJEPISOM

Vsi, ki bi želeli sodelovati, so vabljeni, da do petka, 17.3.2017 na naslov Evropski urad Lojzeta Peterleta, Cankarjeva 11, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov andrej.cernigoj@peterle.eu pošljejo kratek življenjepis, motivacijsko pismo in svoje razmišljanje v obliki eseja, ki naj ne presega 3 tipkanih strani (format A4, pisava Times New Roman, velikost 12).

Esej naj obravnava eno od navedenih tem …

1. Politični populizem in Evropska zveza: izzivi in rešitve

2. Čezatlantski in globalni odnosi: položaj in vloga Evropske zveze

3. Mir: je znova ogrožen in kako ga ohraniti?

4. Brexit: kaj bi se morali naučiti iz izstopa Velike Britanije?

5. Mednarodne pogodbe in sodobne ekonomske migracije: med sočutjem, zakoni, varnostjo in populizmom

6. Multikulturnost: izzivi in rešitve Evropske zveze

7. Demokrščanske politične stranke in njihova vloga v ohranjanju in rasti EZ

8. Avtomatizacija in robotizacija: priložnosti, izzivi, vplivi na družbo, trg dela in vloga EZ

9. Demografski izzivi EZ in sveta: vzroki, rešitve

10. Pomen osebne in narodne identitete, maternega jezika, narodne kulture in izročila v Evropi danes

11. Evropski in svetovni politični voditelji leta 2025: vloga voditelja in vloga politike v družbi

*POMEMBNO: Kandidat se z oddajo eseja strinja, da se lahko esej s polnim imenom ali začetnicami imena v celoti ali delno brezplačno javno objavi.

PRVI KROG IZBORA KANDIDATOV

Komisija v sestavi evropski poslanec Lojze Peterle, 1 predstavnik društva Združena Evropa in 1 predstavnik društva Fokus 2031 bo do 27.3.2017 izmed izbranih esejev izbrala 30 tistih, ki bodo najbolj poglobljeno, analitično in z vizijo obravnavali izbrano temo.

DRUGI KROG IZBORA USTREZNIH KANDIDATOV

Izbrani kandidati se bodo tekom drugega in tudi zadnjega kroga izbora    srečali petkrat. V okviru teh srečanj bodo poglobljeno spoznavali Evropsko zvezo in Slovenijo kot njeno članico.

Tekom drugega kroga bodo kandidati pripravili poglobljeno projektno nalogo, povezano z eno od tematik, ki jih bodo spoznali. Ob koncu drugega kroga bo izborna komisija ocenila projektne naloge, delo kandidatov tekom drugega kroga in z njimi opravila razgovor.

Kandidati bodo o končni odločitvi komisije obveščeni najkasneje do 28.4.2017.