banka_banka_normalEvropski parlament in države članice so dosegli dogovor o nadzoru bančnega poslovanja. Zakonodajni sveženj je sestavljen iz uredbe, ki postavlja Evropsko centralno banko v središče enotnega nadzornega mehanizma (SSM) in uredbe, ki usklajuje delovanje Evropskega bančnega organa (EBA) z novo nadzorno strukturo.

Poročevalka za bančni nadzor Marianne Thyssen meni, da je zakonodaja pomemben korak na poti do bančne unije. Po njenem bo to okrepilo evropsko integracijo, obnovilo zaupanje, okrepilo finančni sektor ter zaščitilo gospodarstvo in prihranke varčevalcev.

„Hitro izvajanje te zakonodaje je bistvenega pomena, saj bo bančni nadzor omogočil neposredno koriščenje sredstev iz evropskih kriznih skladov, kar bo odpravilo začaran krog med finančnimi težavami bank in državami s proračunskimi težavami,“meni Thyssenova in dodaja, da bo tako, ko bo nadzor vzpostavljen, mogoče začeti razvijati nove komponente bančne unije kot so skupna zaščita bančnih vlog in enoten mehanizem za reševanje bank.

V sistem enotnega bančnega nadzora bo vključenih vseh 17 članic evroobmočja, k pristopu pa so vabljene tudi članice evropske unije brez evra.