IMG_0401

Na delavnici delovne skupine za zdravje smo se tokrat posvetili avtoimunim boleznim. Izbruh avtoimunih bolezni v razvitih državah v zadnjih desetletjih nas izziva z vprašanjem, kaj jih povzroča.

Vse več pozornosti dobivajo okoljski dejavniki, med njimi zlasti življenjski slog sodobnega človeka.

Zdi se, da imajo prehrambene navade, izpostavljenost onesnaženemu okolju, obremenitev s stresom in drugi dejavniki velik vpliv na razvoj in pojavnost avtoimunih bolezni.