ZA MLADE

Evropski poslanec Lojze Peterle pri svojem delu posebno pozornost namenja mladim. Jeseni se je tako zaključil nov razpis za stažiste v Peterletovi bruseljski pisarni. Mladi so spoznavali vsebine s področja slovenske in evropske politike, aktivnega državljanstva, nato pa sami, preko pisanja esejev, razmišljali o perečih družbenih in političnih vprašanjih.

Najboljši so dobili priložnost, da se pridružijo več kot 180 mladim, ki so že nabirali izkušnje kot stažisti pri Lojzetu Peterletu. Takšna evropska izkušnja mlade opremi z novimi znanji, ki jim kasneje pomagajo pri aktivni udeležbi na trgu dela, prav tako razširijo krog znanja in znancev ter aktivno prispevajo h gradnji Evropske zveze.

Marsikdo pravi, da je »Bruselj« daleč, da na odločitve, ki se tam sprejemajo, ni mogoče vplivati oziroma, da tam sprejete odločitve na naše življenje vplivajo le malo ali pa predvsem slabo. To nikakor ne drži. Obstajajo možnosti vplivanja in obstajajo številne priložnosti, ki so mladi generaciji morda že samoumevne ali pa zanje sploh ne vedo – obstajajo pa izključno zato, ker smo del evropske družine.

Načine vplivanja in priložnosti je seveda dobro poznati, zato ljubljanska pisarna evropskega poslanca šolam omogoča, da njihovi učenci in dijaki s pomočjo evropskega poslanca Lojzeta Peterleta in njegovih sodelavcev spoznavajo Evropsko zvezo ter delo evropskih poslancev.

Vsako leto pisarno v Ljubljani obišče več kot 1000 dijakov, prav tako vsako leto pa izmed sodelujočih šol evropski poslanec izžreba eno, ki nato obišče še Evropski parlament v Bruslju.

Na poseben način delo evropskega poslanca, evropski projekt in njegove institucije, vsako leto spoznavajo udeleženci projekta Meet my MEP, v katerega pisarna vsako leto vključi do 15 tistih, ki izkažejo poseben interes do EZ – od sodelujočih na razpisih pisarne, do prizadevnih članov Msi ter mladih novinarjev. Za nekaj dni se odpravijo v Bruselj, kjer spoznavajo delovanje Evropske zveze in tistih, ki so v ta proces neposredno vpeti.