20131026_1367303_45511375_normalOhranjanje biotske različnosti je zadeva našega preživetja. Kolega Mark Demesmaeker je pripravil Poročilo o vmesnem pregledu strategije EU za biotsko raznovrstnost.

Poročilo je jasno – s podaljševanjem preteklih praks in dinamike ne bomo dosegli postavljenih ciljev. Uspemo lahko, če se bomo problema lotili s konceptualno in strateško enotnostjo ter voljo po spremembi paradigme.

Kako je z našo učinkovitostjo v tej zvezi, kaže leto za letom umiranje čebel, od katerih je odvisna pridelava več kot tri četrtine hrane. Čebele ne umirajo same, z njimi so ogrožene druge vrste.

Škodljivo zadolževanje pri okolju in bodočih generacijah, z napačnimi praksami v kmetijstvu in drugih sektorjih je treba odpraviti s konkretnimi politikami.

Prepričan sem, da imamo potrebno znanje za spremembo smeri. Skupno kmetijsko politiko moramo usmeriti v podporo načina kmetovanja, ki bo trajno usmerjen v ohranjanje biotske raznovrstnosti. Kmetijska politika mora imeti okoljsko dušo.