20130531_1126971_86082796_normalImamo svetovni dan boja proti tobaku, ki je danes, razne tedne boja proti raku – evropski se danes ravno zaključuje … Veliko priložnosti torej, da okrepimo svojo zavest o tem vse težjem osebnem in družbenem bremenu.

Glede škodljivih posledic tobaka na zdravje niso potrebne dodatne raziskave. Vemo tudi, da aktivna politika na tem področju prinaša dobre rezultate. Marsikje po svetu se je zmanjšalo kajenje in obseg raka pri moških, napreduje pa pri mlajših ženskah.

Propaganda za kajenje se sklicuje na pravico do izbire. To sem videl tudi v evropskem parlamentu. Če pravice do izbire ne vidimo v nekem etičnem in socialnem kontekstu, potem končamo na terenu poljubnosti, ki je ne zanima vprašanje kaj je dobro ali prav, niti kakšne so posledice za druge.

Stroške zdravljenja, ki niso majhni, plačujemo zdravi in bolni.

Ob boju proti tobaku bi bilo potrebno razviti širšo fronto preprečevanja bolezni. Ne predstavljam si je brez vzgoje za zdrav življenjski slog. Vse več evropskih držav uvaja na ministrstvih z zdravje oddelke prav za to. Seveda nam država ne more z zakonom naložiti življenjskega sloga, lahko pa podpre prizadevanja zanj.

Kriza zdravstvenih sistemov bo trajala dlje kot finančna kriza. Uresničevanje načela “zdravje za vse” je ob porasti raka in drugih bolezni ogroženo. Mogoče nam bo ta trda resnica pomagala k spoznanju o osebni odgovornosti za zdravje. Veliko raka se da preprečiti z mehkimi in nedragimi sredstvi. Odločitev za zdrav življenjski slog je najbolj priročna in zanesljiva. Na podlagi osebne izkušnje trdim, da se splača.