Pismo podpore:
26. maja 2019 bodo tudi v Sloveniji potekale volitve za Evropski parlament. Slovenci bomo izvolili
osem evropskih poslancev, ki bodo našo državo ne le predstavljali, ampak konkretno in dejansko
zastopali njene interese. Zato je bistveno, da Slovenijo v Evropskem parlamentu zastopajo izkušeni
in modri ljudje, ki odlično poznajo Evropsko zvezo ter vedo, kaj potrebuje Slovenija.
Zato podpisani izrekamo javno podporo g. Lojzetu Peterletu.
Lojze Peterle je bil predsednik osamosvojitvene vlade RS in je kot edini slovenski član v
predsedstvu Evropske konvencije prispeval k oblikovanju Lizbonske pogodbe. Bil je večkratni
zunanji minister RS.
Njegovo delo v Evropskem parlamentu odlikujejo konkretni rezultati:
- dosledno se je zavzemal za boj proti raku in je v tem mandatu dosegel bistveno povišanje sredstev
za raziskave in preventivo. Kar trikrat je bil nagrajen kot najboljši Evropski poslanec za zdravje;
- tudi po njegovi zaslugi Evropejci ne plačujemo dodatnih stroškov z mobilnim gostovanjem v
tujini (roaming);
- bil je član Odbora za varno hrano; znana so njegova prizadevanja za zaščito čebel in za
omejevanje nevarnih gensko spremenjenih organizmov;
- v prvi osebi je sledil nastajanju in podpisu sporazumov z Japonsko, ki bodo tudi preko 200
slovenskim podjetjem omogočili nove gospodarske priložnosti. Vseskozi je podpiral razvoj
slovenskih podjetij na evropski in svetovni ravni (Krka, Pipistrel);
- posebno pozornost vseskozi namenja mladim, ki jim omogoča delovne izkušnje preko plačanih
pripravništev v Evropskem parlamentu.
Peterle je človek široke kulture, žlahtnega duha in strpnega dialoga, poslanec z bogatimi izkušnjami
v evropskem okviru. Za svoje delo je prejel številna mednarodna priznanja. Evropi vrača dušo.
Ker želimo, da nas g. Lojze Peterle še naprej odlično zastopa v Evropskem parlamentu, mu
izrekamo podporo:
- dr. Evgen Bavčar
- dr. Jože Osterc
- dr. Janez Dular
- Marko Fink
- Imre Jerebic
- Oskar in Tatjana Kogoj
- Jože Jeraj
- Igor in Irma Ogorevc
- Marjan Videnšek
- Mehmedalija Alić
- Lidija Drobnič
- Savica Navinšek
- Breda Potočnik

- Ivo Boscarol