IMG_3940Glasoval sem proti uporabi pesticidov v naravnih okoljih, ki smo se jih že odločili zaščititi pred kemičnimi posegi.

Evropska zveza ne more spodbujati uporabe pesticidov in se hkrati v istem okolju truditi za zaščito biotske raznovrstnosti, to dvoje se izključuje. Ker površine z ekološkim pomenom predstavljajo le majhen delež kmetijskih zemljišč, je toliko bolj pomembno, da pesticidov tu ne dovolimo. Potrebno je poiskati naravne rešitve za zatiranje škodljivcev.

Ob tem poudarjam, da se zavedam pomena domače proizvodnje beljakovinskih pridelkov, vendar je potrebno za to v okviru skupne evropske kmetijske politike najti rešitve, ki ne gredo na račun narave in zdravja.

Enako pomemben pa je tudi vidik naravnega opraševanja. Če za pridelovanje krme na površinah z ekološkim pomenom dovolimo uporabo pesticidov, so čebele med prvimi žrtvami. Zato ne smemo pozabiti, da namen t. i. zelene komponente ni večanje proizvodnje pridelkov, ampak zaščita biotske raznovrstnosti.