20131216_1074118_29364923_normalNa plenarnem zasedanju smo danes obravnavali poročilo o napredku Srbije v letu 2015 ter proces vključevanja Kosova v Evropsko unijo.

Pozdravil sem napredek Srbije, ki ga ugotavlja poročilo kolega Davida McAllisterja. Začetek pogajanj pomeni bistven premik v pristopnem procesu, ki dokazuje, da je Srbija v tej fazi v zadostni meri izpolnila dogovorjene zaveze.

Srbiji želim, da ne glede na volitve vzdržuje stabilno reformno in proevropsko linijo v duhu predpristopnih zavez. Enako velja za dinamiko pragmatičnega razvijanja dobrih odnosov s Kosovim.

Ne bom tekmoval s tistimi, ki naštevajo, kaj vse je v Srbiji še problem, se pa pridružujem številnim kolegom, ki se zavzemajo za skorajšnje odprtje poglavij 23 in 24 – ne za to, ker bi bil neučakan, ampak ker gre za področja, kjer je napredek najbolj potreben.

Kosovo pa je moralo premagati notranje in zunanje ovire, da je s sklenitvijo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma naredilo zelo pomemben korak naprej v smeri polne evropske perspektive. Tega sem vesel in k temu Kosovu tudi čestitam.

Kar zadeva nadaljevanje pristopnega procesa, je jasno, da bo izgradnja odnosov s Srbijo še naprej igrala pomembno vlogo. Ne vidim boljše podlage za napredek v smeri trajnega sožitja znotraj Kosovega ali med obema državama, kot so evropska načela spoštovanja dostojanstva različnih identitet in sprave.

V tej zvezi posebej pozdravljam prizadevanja in dosežke komisarja Hahna in podpredsednice/visoke predstavnice Mogherinijeve.