20130322_481979_232695183540674_596107348_n_normalDanes smo na konferenci na Bledu, ki je plod sodelovanja med WFEB in Fokusom 2031, iskali odgovor na vprašanje, kako poslovati uspešno, dobičkonosno, a pošteno?

Pomanjkanje pravne države nujno vodi v korupcijo. Pravna država je predpogoj za delovanje socialno tržnega gospodarstva.

Bistveno za koncept STG, ki temelji na spoštovanju človekovega dostojanstva, je postavitev podjetniškega interesa v širši socialni kontekst. Kje v Evropi je manj krize? Odgovor je zelo jasen – tam, kjer bolje deluje pravna država – in tam kjer so zgodaj začeli z nujnimi reformami – na Švedskem, v Nemčiji, na Finskem, v Avstriji in še kje. V isti EZ soočeni z isto svetovno krizo enim gre, drugim pa ne.

Torej glavni razlog za krizo ni zgolj v zunanjih vzrokih. Pri nas se začenja radikalna ideološka govorica proti kapitalizmu in proti Evropski zvezi. Kriva sta ta dva. Hoteli smo boljši red in boljši svet, zdaj pa tole. Videli smo in vidimo, kako ne gre in ne sme iti. Vidimo tudi rastoči račun za neodgovorno ravnanje.

Do rešitve pridemo lahko samo z vzpostavitvijo odgovornega ravnanja na vseh ravneh, s predpostavko, da mora obstajati nekaj, čemur rečemo skupno dobro. Poleg v profit usmerjenega “jaza” mora obstajati tudi neki “mi”. Etika se dogaja v odnosu jaz in ti, jaz in mi. Še posebej ko razpolagamo s tujim oziroma skupnim denarjem. Naš glavni problem je, da je naše poslovanje z javno lastnino zapustilo socialni okvir, nekako obšlo idejo skupnega dobrega, in se prelilo v klientelistične, privatizacijske in druge smeri. Naš etični problem je, da moramo račun za to plačevati vsi.

Odgovor na to ni splošen izbris ali izgon nacionalne elite. Elito je treba postaviti, tudi politično. Elito seveda, ki bo uveljavljala etiko na vseh ravneh odločanja, elito, ki ne bo kradla. Mi imamo tudi uspešne in poštene podjetnike, vendar jih neetično poslovanje države omejuje in zavira.

Današnja konferenca, ki smo jo na Bledu pripravili WFEB in Fokus 2031 je torej namenjena iskanju odgovorov na vprašanje, kako uveljaviti etiko v poslovanju in vodenju. Etika poslovanja pomeni etiko odločanja. Vsaka odločitev ima ime, priimek in datum. Zato je tudi možen nadzor odgovornosti. Problem je, kadar ni volje po nadzoru.