IMG_1580Reforma evropskega avtorskega prava v digitalni dobi je nujna. Sedanja pravila so neprilagojena izzivom sodobnega sveta in potrebam učinkovitega notranjega trga. V tem smislu predlog direktive prinaša koristne novosti za pretok informacij in pomeni pomoč ustvarjalcem spletnih vsebin.Vendar pa direktiva zaradi svojega obsega zbuja tudi utemeljen dvom dela strokovne javnosti in civilne družbe v pravilnost vseh predlaganih rešitev. Pogovori v zadnjih tednih so me ponovno potrdili v prepričanju, da predlog potrebuje dopolnila in popravke.

Menim, da je o tako občutljivi zadevi, ki se tiče praktično vseh nas, in ki je za našo skupno evropsko prihodnost tako pomembna, potrebna široka javna razprava.

Ni dovolj, da se o usodi interneta in svobodi izražanja odloča zgolj s preglasovanjem v najmanjšem odboru Evropskega parlamenta. Evropski parlament mora ostati odprt prostor pogumnega soočenja vseh nasprotujočih si stališč.

Če želimo, da je Evropa ljudem blizu, jih mora najprej slišati, in Evropski parlament je prva od institucij, ki je k temu poklicana.

Preden gre direktiva v nadaljnja pogajanja, moramo vsi poslanci imeti možnost, da na plenarni razpravi prisluhnemo argumentom enih in drugih. Zato sem danes glasoval PROTI.