Evropski poslanec Lojze Peterle (ELS/NSi) vabi k sodelovanju na natečaju, ki bo 3 izbranim kandidatom prinesel 1-mesečno plačano stažiranje v pisarni evropskega poslanca v Evropskem parlamentu.


Izbrani kandidati bodo nabirali neprecenljive delovne izkušnje, spremljali delovni proces Evropskega parlamenta in delo evropskega poslanca, ki v EP deluje predvsem na področjih okolja, zdravja in zdrave prehrane ter zunanjih zadev.
POGOJI ZA PRIJAVO
– starost od 21 do 30 let
– zanimanje za Evropsko zvezo in njeno delovanje
– želja po nabiranju novih izkušenj
– kreativnost, komunikacijske spretnosti
– znanje angleškega, nemškega ali francoskega jezika
PRIJAVA Z ESEJEM IN ŽIVLJENJEPISOM
Vsi, ki bi želeli sodelovati, so vabljeni, da do 22.4.2018 na naslov Evropski urad Lojzeta Peterleta, Cankarjeva 11, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov izziv@zdruzenaevropa.si pošljejo kratek življenjepis, motivacijsko pismo in svoje razmišljanje v obliki eseja, ki naj ne presega 3 tipkanih strani (format A4, pisava Times New Roman 12).
Esej naj obravnava eno od navedenih tem …
1. EU na prepihu boja velesil za globalno prevlado
2. Nauk očetov EU in njegov pomen za prihodnost povezave ter globalno stabilnost
3. Sodobne tehnologije, družba in politika: priložnosti in izzivi

*POMEMBNO: Kandidat se z oddajo eseja strinja, da se lahko esej s polnim imenom ali začetnicami imena v celoti ali delno brezplačno javno objavi.

PRVI KROG IZBORA KANDIDATOV
Komisija v sestavi 1 asistent evropskega poslanca Lojzeta Peterleta, 1 predstavnik društva Združena Evropa in 1 predstavnik društva Fokus 2031 bo do 29.4.2018 izmed izbranih esejev izbrala 30 tistih, ki bodo najbolj poglobljeno, analitično in z vizijo obravnavali izbrano temo.
DRUGI KROG IZBORA USTREZNIH KANDIDATOV
Izbrani kandidati se bodo tekom drugega in tudi zadnjega kroga izbora v mesecu maju srečali petkrat. V okviru teh srečanj bodo poglobljeno spoznavali Evropsko zvezo in Slovenijo kot njeno članico.
Tekom drugega kroga bodo kandidati pripravili krajšo projektno nalogo, povezano z eno od tematik, ki jih bodo spoznali. Ob koncu drugega kroga bo izborna komisija ocenila projektne naloge, delo kandidatov tekom drugega kroga in z njimi opravila razgovor.
Kandidati bodo o končni odločitvi komisije obveščeni najkasneje do 27.5.2018.